Montaż kontroli dostępu

W ofercie naszej firmy znajdziecie również Państwo systemy kontroli dostępu. Są one potrzebne w szkołach, firmach, elektrowniach, czy innych budynkach zarówno prywatnych, jak i publicznych. Pozwalają na zabezpieczenie miejsca pracy przed nieautoryzowanym dostępem, a także pozwalają na identyfikację podmiotu z niego korzystającego. Oprogramowanie połączone z odpowiednimi urządzeniami tworzy system, który jest niemożliwy do obejścia.

W kontroli dostępu do identyfikacji osób służą m.in. kody, karty zbliżeniowe, chipowe, magnetyczne, odciski palca, tęczówka oka, czy siatkówka, także głos lub DNA. Pierwszym i głównym elementem do którego wykorzystywany jest system kontroli dostępu jest zarządzanie pracownikami w firmie. Poszczególne działy lub poszczególni pracownicy mogą mieć dostęp tylko do poszczególnych stref, z wyłączeniem stref chronionych. Dzięki niemu nieuprawnione osoby nie mają szansy przedostać się do pomieszczenia autoryzowanego i zabezpieczonego przed dostępem. To dobre rozwiązanie również z tego względu, iż program nadzoruje i zapamiętuje, kto, gdzie, kiedy i w jakim pomieszczeniu się znalazł. Dzięki wykorzystanemu oprogramowaniu, możemy również w łatwy i szybki sposób umożliwić określonej grupie dostęp do stref lub z nich tę grupę wykluczyć, przydzielać dostęp lub go odbierać.

Do systemu kontroli przydatne są również kamery monitoringu, fotokomórki czy przyciski sterujące. Te pierwsze nagrywają lub robią zdjęcie w chwili zbliżenia karty do czytnika lub w trakcie zbliżania się do punktu kontrolnego. Foto komórki odnotowują każde wejście lub wyjście bez karty, łatwo dzięki temu ustalić, kto opuścił miejsce pracy lub kto próbował kombinować przy systemie. Przyciski sterujące to rozwiązanie dla portierów, którzy dzięki temu umożliwiają otwarcie drzwi dla osoby z zewnątrz.

W firmach wykorzystanie systemu kontroli dostępu ułatwia monitorowanie czasu pracy pracowników i dostępu do stref szczególnych, w szkołach nie pozwala nieuprawionym osobą wejść na ich teren, w elektrowniach, szpitalach i hotelach sprawia, że pracownicy mają dostęp tylko do tych pomieszczeń, do których potrzebują, aby wykonywać swoją pracę. We wszystkich przypadkach kontrola dostępu uniemożliwia osobom postronnym lub nieupoważnionym do uzyskania łatwego dostępu do stref wyłączonych.