Źródła zasilania systemów monitoringu – zasilanie z sieci

Zasilanie kamer monitoringu, to bardzo ważna kwestia, której przeważnie poświęca się za mało uwagi. O źródłach zasilania systemów monitoringu i zasilaniu z sieci mówią specjaliści z alarmy24Kamery.pl

Jaki wpływ na pracę kamery ma zasilanie?

Zasilanie w dużej mierze wpływa na prawidłowe działanie całego monitoringu. Złej jakości zasilanie (słabej jakości zasilacze i przewody) to najczęstsza przyczyna awarii oraz nieprawidłowego działania systemów telewizji przemysłowej – twierdzą eksperci z alarmy24Kamery.pl Większość kamer przemysłowych zasilana jest napięciem stałym 12V DC i napięciem zmiennym 24V AC lub 230V AC. Przewody zasilające oraz przewody do transmisji wideo dobiera się do właściwości technicznych kamery i wymagań systemu monitoringu – wyjaśniają doświadczeni monterzy alarmów, kamer i zabezpieczeń z alarmy24Kamery.pl

Same zasilacze to jeden z najistotniejszych elementów w systemach monitoringu wizyjnego. Odpowiedni dobór zasilacza jest istotny ze względu na napięcie i dostarczaną moc, dlatego wybierając zasilacz do kamery koniecznie trzeba zwrócić uwagę na napięcie wyjściowe oraz prąd ciągły i prąd maksymalny danego zasilacza – podpowiadają profesjonalni instalatorzy systemów alarmowych i monitoringu z alarmy24Kamery.pl

Jak zasilane są systemy monitoringu?

Do zasilania monitoringu wykorzystywane są różne źródła zasilania. Jeśli zależy nam na tym, by układ spełniał swoje zadanie możemy zastosować zasilanie z sieci. Natomiast, gdy chcemy, by monitoring pracował nawet w sytuacji zaniku zasilania sieciowego, wówczas musimy pomyśleć o zastosowaniu rezerwowych układów zasilania – radzą fachowcy z alarmy24Kamery.pl

Co zrobić, gdy zauważymy brak zasilania monitoringu?

To poważny i dość częsty problem. Sprawcy są świadomi tego, jak ważne dla działania monitoringu jest zasilanie, dlatego wielokrotnie podejmują próby uszkodzenia go przez odcięcie zasilania w budynku. Jeśli nie dysponujemy awaryjnym źródłem zasilania to w takim wypadku zostaniemy pozbawieni wszelkiej ochrony, bowiem brak prądu oznacza brak pracy całego układu – mówią specjaliści z alarmy24Kamery.pl Pamiętając o tym, że systemy alarmowe zasilane są z zewnętrznej sieci elektrycznej warto zadbać o alternatywne źródła zasilania. Do awaryjnego zasilania systemów zabezpieczeń można wykorzystać akumulatory żelowe oraz ogniwa galwaniczne, które są powszechnie stosowane w przenośnych urządzeniach elektronicznych.

Dlaczego zadbanie o alternatywne źródła zasilania monitoringu jest takie ważne?

Nawet najlepszy i najbardziej precyzyjnie zaprojektowany system alarmowy może okazać się zupełnie bezużyteczny w momencie, gdy zabraknie zasilania. Dlatego tak ważne jest pamiętanie o alternatywnych źródłach zasilania, tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie nieprzerwanej ciągłości dostaw energii elektrycznej od naszego dostawcy. Z uwagi na różne czynniki losowe takiej gwarancji nikt nam nie da. Tymczasem, co należy z całą mocą podkreślić brak zasilania powoduje zupełny zanik poszczególnych funkcji systemu alarmowego, mówiąc wprost: przestaje on działać – tłumaczą eksperci z alarmy24Kamery.pl

Jak można temu zapobiec?

Najprostszym sposobem jest zadbanie odpowiednio wcześniej o alternatywne źródła zasilania. Takim rezerwowym źródłem energii elektrycznej mogą być akumulatory, generatory spalinowe czy urządzenia pracujące w oparciu o energię odnawialną. Oczywiście każde z tych rozwiązań ma swoje wady, których decydując się na wdrożenie go powinnyśmy być świadomi. Wadą akumulatorów jest ograniczona pojemność i krótka żywotność, użycie generatora wiąże się z kolei z koniecznością ręcznego uruchamiania go w momencie, gdy zabraknie zasilania, co może być kłopotliwe, a niekiedy nawet niewykonalne – twierdzą fachowcy z alarmy24Kamery.pl

Pamiętaj, że….

Wszystkie elementy monitoringu powinny być zasilane z jednego źródła (z jednej fazy), co pozwoli uniknąć zasilania części systemu napięciem międzyfazowym 400V AC. Powinny one również mieć znak CE i być odpowiednio uziemione z wykorzystaniem do tego ultraszybkich wyłączników różnicowo-prądowych (niezależnie od typowych wyłączników nadprądowych).